PERMATApintar dijalankan dan diuruskan oleh Pusat PERMATApintar Negara, UKM.

Sertai Kami